به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ واژگونی اتوبوس   مسافرین مسجد جمکران به مقصد کوهدشت لرستان درروستای داریاب دورودمنجر به کشته   ومصدوم شدن  50 سر نشین شد.

بنا به اعلام مرکز فوریت های پزشکی لرستان اسامی مصدومین وفوتی های این تصادف به شرح زیر می باشد:                 

1    تهمینه مومن نور فاضلی48ساله      بروجرد    سروگردن       

2    تاج شیراوند50ساله     بروجرد    ترومای فمور       

3    نجیمه مومنی 50ساله     بروجرد           

4    گل بانو کرمیان40ساله      بروجرد    ترومای کمر       

5    شهناز کریمی45ساله    بروجرد    mt       

6    زینب عباسی15ساله8    بروجرد    ترومای گردن       

7    سوسن یاریان47ساله    بروجرد    ترومای صورت       

8    کوثر پیریان21ساله      بروجرد    ترومای گردن و کمر       

9    فرحناز پهلوانی46ساله    بروجرد    ترومای گردن وکمر       

10    امیر محمد ولی پور11ساله      بروجرد    m.t       

11    علی عباسی20ساله    بروجرد    m.t       

12    صدیقه پیریان27ساله      بروجرد    m.t       

13    بتول پرسایی47ساله      دورود    m.t       

14    سعید زارع قلاوند25ساله    دورود    m.t       

15    منیژه نور خدایی    دورود    m.t       

16    مهوش زارعیان    دورود    m.t       

17    مریم محمدیان    دورود    m.t       

18    هانیه مومنی    دورود    m.t       

19    تره گل محکی 68ساله    دورود    m.t       

20    آذر سلکی 47ساله      دورود    m.t       

21    صغری مهدوی45ساله    دورود    m.t       

22    سوسن یاریار47ساله    دورود    m.t       

23    عنبرطلا بیگی70ساله    دورود    m.t       

24    فرنگ قربانی53ساله      دورود    m.t       

25    فرحناز نازاری39    دورود    m.t       

26    علیرضا رشنو       دورود    m.t       

27    محمدطاها رشنو       دورود    m.t       

28    مبینا   رشنو       دورود    m.t       

29    کیانا نباتی14ساله       دورود    m.t       

30    حسین درویش زاده56ساله      دورود    m.t       

31    صدیقه کرمیان       دورود    m.t       

32    فاطمه گراوند    دورود    m.t       

33    صدیقه ملکشاهی54ساله      دورود    m.t       

34    فاطمه صادقی      دورود    m.t       

35    کیمیا نباتی22ساله      دورود    m.t       

36    عذرا رستمی47ساله       دورود    m.t       

37    فرشته حیدری      دورود    m.t       

38    فرصت رستمی    دورود    m.t       

39    نقره پرنیان71ساله      دورود    m.t       

40    فاطمه میرزایی15ساله      دورود    m.t       

41    کبری پیریان    سرپایی    m.t       

42    طلا گرایی    سرپایی    m.t       

43    طاها محمدی9 ساله    سرپایی    m.t       

44    کبری گراوند    سرپایی    m.t       

45    علیرضا بیگی    سرپایی    m.t       

46    حیات بانو دانش       فوتی    m.t       

47    فرحناز نازاریان       فوتی    m.t       

48    امین حسین پرنیان       فوتی    m.t       

49    بانو شمینه       فوتی    m.t       

50    کیمیا کریمی    فوتی    m.t