به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، امید جلیلی افزود: این اقدام طی بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی، دامپزشکی و اتاق اصناف مشهد از سه کارگاه تولید گوشت چرخ کرده در مناطق سیدی، شیرودی و چمن صورت گرفت.

وی گفت: همه این کارگاهها بسته و پرونده تخلف آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

11 فروردین ماه گذشته نیز محموله 12 تنی گوشت چرخ کرده غیرقابل مصرف در کارگاهی واقع در بلوار شهید کریمی مشهد کشف و توقیف شده بود.