به گزارش برنا از اراک ، مدیرعامل اسبق باشگاه آلومینیوم با رای کمیته اخلاق فدراسیون از هرگونه فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محروم شد. سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در نامه ای دستور ممانعت از هرگونه فعالیت رسمی علیرضا دهشمند در حوزه فوتبال را صادر کرد.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به رای کمیته اخلاق فدراسیون مبنی بر محرومیت نامبرده که به تاریخ بهمن ماه۹۷ قطعیت یافته است مشارالیه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردیده است.لذا خواهشمند است مقرر فرمایید از هرگونه فعالیت رسمی نامبرده در حوزه فوتبال، شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاهها ممانعت بعمل آید.