به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با اشاره به ماده 9 رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389  مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: مطابق این ماده رانندگان موظفند، هنگام رانندگی گواهی نامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از 5 سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی ورانندگی آن را ارائه نمایند.

وی ادامه داد: ماموران در صورتی می توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان افزود:  باتوجه به صراحت ماده مذکور، چنانچه ماموران راهور نسبت به توقیف خودروها جهت کنترل مدارک، درحالی که خودرو دارای سرعت مطمئنه بوده و راننده و سرنشینان نیز کمربند ایمنی داشته اند، اقدام کنند تا تخلف را احراز نمایند، این اقدام نقض حقوق شهروندی تلقی می شود.

رجبی خاطرنشان کرد: مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض حقوق شهروندی جرم تلقی می گردد، لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم برای شهروندان و حتی ماموران، ماموران راهور می بایست مانند گذشته نسبت به رعایت دقیق قانون مورد اشاره اقدام نمایند.