به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار در جلسه ستاد جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز؛ دلیل عمده  وقوع سیل های اخیر استان را ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها دانست و تاکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها از موضوعات مهم استان است که باید در اسرع وقت با جدیت بیشتری از آن جلوگیری کرد.

فرخزاد، استان قزوین را از حیث زمین خواری و انتفاع تغییرکاربری ها، متفاوت تر از بقیه استانها دانست و افزود: برای جلوگیری از سواستفاده سودجویان و با توجه به تاکید شورای حفظ حقوق بیت المال می بایست پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اولویت قرار گیرد.

فرخزاد همراهی سیستم قضایی را در این خصوص ضروری دانست و ادامه داد: فرمانداری ها  مواردی که در بحث پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد را  اعلام نمایند تا با اهتمام  بنیاد مسکن، دهیاری ها و شهرداری ها و نیز همراهی سیستم قضا  بتوان از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد.

وی گفت: برخی نواحی منفصل که بیشتر مستعد ساخت و ساز هستند مورد کنترل دقیق تر شهرداری ها و شوراها قرارگیرند به هرحال هیچ ساختمانی در یک شب ساخته نمی شود و می توان با کنترل دقیق از همان ابتدا جلوی ساخت آنها  گرفته شود.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در مواردی که نیاز به تخریب نیز وجود داشت، عملیات تخریب حتما به فرمانداران اعلام شود تا در صورت لزوم تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا تبعات به حداقل برسد.