به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزی در نشست پرسش و پاسخ  دانشجویان که توسط  بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در محل سالن اجتماعات شهید عبدالرسول شکوهی دانشکده ادبیات و اقتصاد دانشگاه لرستان، برگزار شده بود ،اظهار کرد: خوشبختانه فضای فعالیت تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان، یک فضای بانشاط است و همه تشکلهای دانشجویی با سلایق مختلف سیاسی، فعالیتهای خود را در چارچوب قانون انجام می دهند.

اوافزود: فضای دانشگاه باید یک فضای بانشاط و پرتحرک باشد و خوشبختانه در دانشگاه لرستان، اینگونه است.

عزیزی تصریح کرد:از هرگونه انتقاد سازنده برای بهتر شدن امور و ارتقای کیفیت کارها استقبال میکنیم؛ البته انتقاد کردن با تخریب تفاوت دارد.

رئیس دانشگاه لرستان گفت: فضا و فرهنگ مطالبه گری براساس انتقاد سازنده را بایستی تقویت کرد.

عزیزی خاطر نشان کرد: هیچ ادعایی نداریم مبنی بر اینکه همه کارهای ما بدون نقص و بدون ایراد است و از هرگونه انتقاد سازنده و منصفانه، استقبال میکنیم.

به گفته او برگزاری اینگونه جلسات پرسش و پاسخ، یک گام مهم است در راستای شنیدن نقطه نظرات مختلف و شنیدن دیدگاههای مختلف برای اصلاح نقصهاست.

رئیس دانشگاه لرستان یادآورشد: تیم مدیریتی دانشگاه لرستان، از تقویت فضای تضارب آرا در محیط دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات، استقبال و حمایت می کند.

عزیزی ادامه داد: در زمینه تولید علم در دنیا رتبه 16 را داریم ولی متأسفانه بخشی از این تولیدات، نقش آنچنانی در زمینه رفع مشکلات جامعه ندارند که در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام شود.

او گفت: خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است از جمله اینکه دانشگاهها در مسیر دانشگاههای کارآفرین و مهارت آفرین، قرار گرفته اند و اینگونه اقدامات را باید تقویت کرد.    

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: