به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، شانزدهمین اردوى آماده سازى تیم ملى فوتسال امید از 28اردیبهشت ماه در مرکز ملى فوتبال برگزار خواهد شد.

حمید شاندیزى، سرمربی مشهدی تیم ملی فوتسال17  بازیکن را براى این اردو فراخوانده است.

بر این اساس سجاد سرباز، سجاد عادلى پور، مهدى دهقان نژاد، على اکرمى و محمدعلى نیکنام، 5 خراسانى هستند که به تیم ملى دعوت شدند تا خودشان را براى مسابقات قهرمانى آسیا آماده کنند.