به گزارش برنا از اراک ، محمد کریم شفیعی افزود: عملیات اجرایی ساخت پل های شریعتی، شهید صیدی و ورزش سالهاست که آغاز شده اما بهره برداری از آن ها تاکنون محقق نشده است.

وی اظهار داشت: شهرداری اراک 3 هزار و 500 میلیارد ریال سند بدهی ثابت، 830 میلیارد ریال بدهی به بانک شهر، 220 میلیارد ریال بدهی آب، 170 میلیارد ریال بدهی برق و 80 میلیارد ریال بدهی گاز دارد.

شهردار اراک گفت: این شهرداری 300 میلیار ریال به پست بانک بابت خرید اتوبوس و معوقه شدن 11 قسط بدهکار است.

شفیعی افزود: اعمال مدیریت های چندگانه، تامین منابع مالی می تواند بخشی از مشکلات شهرداری را مرتفع کند.

وی اظهار داشت: اراک طرح جامع و تفضیلی ندارد و ضوابط طرح تفضیلی اراک از جمله سخت ترین شرایط است که مسئولان شهرداری را با مشکلاتی کرده است.

شهردار اراک گفت: چارت شهرداری اراک یک هزار و 428 نفر است اما یک هزار نفر نمی توانند جذب شوند و این درحالی است که مجوز 100 نفر برای آتش نشانی صادر شده است