به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار در جلسه ای که به منظور پیگیری وضعیت بازنگری طرحهای هادی روستایی و با حضور مدیرکل امور روستایی و شوراها و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازنگری طرح هادی در ۹۲ روستای دیگر نیز در حال پیگیری است.

وی در ادامه با بیان اینکه استان قزوین استان پایلوت در تعیین حریم روستاها در کشور می باشد، گفت: در مرحله اول حریم ۴ روستا تهیه و تصویب شده و طرح حریم۶ روستا نیز در دست تهیه است.

فرخ زاد همچنین افزود: طرح مشارکتی زیرسازی و آسفالت روستاها توسط بنیاد مسکن و دهیاری ها نیز جهت جذب قیر رایگان در دستور کار قرار دارد.