به گزارش برنا، ارژنگ عزیزی روز چهارشنبه در جلسه بررسی این طرح ها خواستار مکان یابی و جانمایی دقیق و اصولی طرح ها برای تسریع در روند سرمایه گذاری شد.

وی بیان کرد: در مطالعات طرح ها و جانمایی آن ها سعی شود میزان مصرف آب و صرفه جویی در این زمینه در اولویت قرار گیرد تا در آینده با مشکل کمبود آب در بخش های شرب و صنعت مواجه نشویم.