به گزارش برنا،قادر تقی زاده با بیان اینکه در سال ٩٦ اشتغال پیش بینی شده برای ٤٠٦ جواز تاسیس و موافقت  اصولی صادره ١٢٠٢٤ نفر بود گفت : در سال ٩٧ این تعداد برای ٦٤٦ مجوز صادره از طرف سه دستگاه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ١٨٢٦٤ نفر بوده است .

وی با اشاره به اینکه در سال ٩٧ و در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ٤٣٦ طرح  ١٤٧٣٥ نفر و در حوزه جهاد کشاورزی برای ١٣٧ طرح ١٢١٦ نفر و برای ٧٠ طرح حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ٢٢٥٣ نفر پیش بینی شده است افزود : برخی از مجوزها از جمله مجوزهای صادره برای دامداری های سنتی توسط سازمان جهاد کشاورزی و یا صدور پروانه های کسب در حوزه صنعت و معدن و همچنین اشتغال پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در این آمار لحاظ نشده است . 

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل ضمن اشاره به تاکید ویژه مقام عالی استان بر ایجاد اشتغال  گفت : سعی داریم با تسهیل صدور مجوز و رفع موانع تولید در پنجره واحد سرمایه گذاری و ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال و همچنین کمیته حمایت قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی زمینه تسهیل و رشد سرمایه گذاری در استان اردبیل را فراهم نماییم .