به گزارش خبرگزاری برنا ازتربت جام ،  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد طاهری در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجتمع عالی کشاورزی و دامپروری با تاکید بر اینکه جا به جایی در دستگاههای اجرایی تحرک ایجاد می کند افزود: تغییرات مدیریتی در آستانه امتحانات پایان ترم  دانشجویان مجتمع عالی کشاورزی و دامپروری ضروری نبوده و لازم است در زمان مناسب انجام می گرفت و این رفتار استقلال تنها دانشگاه دولتی تربت جام را به حاشیه می کشاند.

امام جمعه شهرستان تربت جام با اشاره به اینکه چرا مدیری طی دوران مدیریتی خود خوب عمل کرده  باید جا به شود؟گفت: عجله در تغییرات مدیران بی ربط به انتخابات نیست و این رفتار به رشد علمی شهرستان تربت جام ضربه خواهد زد و باید به جای فتح کرسی های مدیریتی به عزت مردم و منطقه بیشتر توجه کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد طاهری به دانشجویان توصیه کرد: شما دانشجویان باید تحرک بیشتری نسبت وضعیت پیرامون خود داشته باشید چون عملکرد شما با توجه به درآمد مردم به کشاورزی منطقه می توانید به رونق تولید نقش به سزایی داشته و همچنین از فضای پیرامونی جامعه و منطقه غافل نباشید نگذارید فضای علمی دانشگاه به محیط تبلیغاتی آلوده شود تا استقلال  دانشگاه حفظ شود.

امام جمعه شهرستان تربت جام در ادامه اظهار داشت: مجتمع عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام تنها مجتمع عالی دولتی شهرستان است که باید منشاء خدمت باشد و این مکان علمی نیازمند حمایت همه دستگاههای دولتی است تا به توسعه شهرستان و رونق تولید منطقه در حوزه کشاورزی کمک شایانی نماید.

یادآورمی شوددراین جلسه اززحمات دکترمحمدناصرمودودی رئیس سابق مجتمع آموزش عالی تقدیر وکمال قاسمی بزدی بعنوان رئیس جدید مجتمع عالی آموزش کشاورزی ودامپروری تربت جام توسط معاون پارلمانی وزارت علوم معرفی شد

خبرنگار : علیرضافیروزی