به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ کریمی  ضمن تبریک ایام الله مبارک رمضان از برگزاری رقابتهای جام رمضان دررشته های مختلف ورزشی خبردادو اظهار کرد:این رقابتها در سراسر استان دردوبخش بانوان و آقایان در حال برگزاریست .

اوافزود: جام رمضان درساعات بعدافطار تا سحر هرشب  در فضاهای ورزشی تحت اختیار هیاتها انجام می شود.

کریم  تقویت جسم در کنار تقویت روح و روان درایام معنوی رمضان را تکمیل کننده یکدیگر دانست و تصریح کرد:سلامت روح و جسم باهم میتوانند موفقیت انسان را درهمه زمینه ها تضمین کند.