به گزارش خبرگزاری برنا، این مسابقات با شرکت بیش از پنجاه ورزشکار از استانهای قزوین، خوزستان، البرز، تهران ، تیم آیلند و ... در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار شد.

غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، میرانی معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل، کولیوند معاون توسعه امور ورزش اداره کل و درویشی رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

این رقابتها در کلاس های منفی ١٥٠٠ آقایان و بانوان، مثبت ١٥٠٠ آقایان و بانوان، کلاس آزاد، کلاس جانبازان و معلولان در دو بخش بانوان، آقایان و آزاد انجام گرفت که در نهایت نفرات برتر به شرح ذیل مشخص و معرفی شدند:

کلاس جانبازان و معلولان آقایان

مقام اول : فرزین صوراسرافیل

مقام دوم : محمدعلی خادمی

مقام سوم : ناصر خانپور

کلاس جانبازان و معلولان بانوان

مقام اول : آذر کوپالی

مقام دوم : طیبه اولاد

مقام سوم : شهربانو میربخش بندری

کلاس آزاد

مقام اول : محمدرضا جعفری

مقام دوم : خلیل معمارزادگان

مقام سوم : مصطفی افشار

کلاس ١٥٠٠- آقایان

مقام اول : علی اصغر عبدی

مقام دوم : حامد حسن پور

مقام سوم : آریان مرادی

کلاس ١٥٠٠- بانوان

مقام اول : طیبه زجاجی

مقام دوم : فهیمه وفاجو

مقام سوم : زینب دلداده

کلاس ١٥٠٠+ آقایان

مقام اول : مجتبی جلویز

مقام دوم : متین کوچک عظیمی

مقام سوم : مجتبی رزمریم

کلاس ١٥٠٠+ بانوان

مقام اول : فرزانه اسدی

مقام دوم : بهاره اسدی

مقام سوم : سمیرا غلک

کلاس آزاد

مقام اول : مجتبی جلویز

مقام دوم : متین کوچک عظیمی

مقام سوم : مجتبی رزمریم