به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ عزیزپور روز چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در سال 98  بااشاره به اینکه جوانان قشر آینده دار و آینده ساز جامعه هستند،اظهار کرد: تفکیک جوانان از ورزش یک ضرورت است که با حمایت نمایندگان مجلس عملی می شود.

او بااشاره به اینکه تغییر دامنه سنی جوانان یک مهم بود که با پیگیری انجام شد ،افزود: جداسازی جوانان از ورزش نیز با پیگیری های نمایندگان اتفاق می افتد.

به گفته عزیزپور جوانان دارای دغدغه های فراوانی نظیر مسکن، ازدواج، تحصیل، اشتغال و... می باشد و تازمانی که در سایه ورزش است ، این مهم محقق نمی شود.

او درپایان از نمایندگان مجلس که دغدغه اصلی خودرا جوانان میدانند خواست تا به این مساله به صورت جدی تری توجه کنند و تا تفکیک جوانان از ورزش دست از پیگیری برندارند .