به گزارش خبرگزاری برنا؛ آیات عظام بهجت، مکارم می فرمایند: به محض این که قرص خورشید در افق پنهان شود، افطار روزه جایز است؛ ولى احتیاط مستحب آن است که مدتى صبر کند تا سرخى طرف مشرق از بین برود.

 

 اما سایر مراجع این چنین معتقدند: اگر یقین دارید با اذان رادیو و تلویزیون، وقت داخل شده، اشکال ندارد.

*** اختلاف مبنایی مراجع عظام در تفاوت غروب و مغرب است؛ از نظر مشهور «غروب» یعنی پنهان شدن قرص خورشید در افق و «مغرب» زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب خورشید پیدا می شود از بین برود. فاصله بین غروب خورشید و مغرب در فصول مختلف سال متفاوت است و تقریبا بین 15 تا 20 دقیقه می باشد.

اما طبق فتواى آیات عظام بهجت و مکارم، افطار کردن روزه کمى پیش از اذان رسانه ملی نیز جایز است؛ زیرا اذان این رسانه مدتى (نزدیک بیست دقیقه) بعد از غروب خورشید است.