به گزارش برنا آذربایجان غربی، علی اصغر زاده در جلسه هماهنگی بررسی آخرین وضعیت  اجرای نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه که در سالن جلسات ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان برگزار شد ، با بیان این مطلب افزود : در حال حاضر طرح کاداستر اراضی کشاورزی در سطح 245هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجراست.

اصغرزاده تصریح کرد: تهیه و اجرای نقشه کاداستر اراضی منجر به یکپارچه سازی، سرمایه گذاری مفید، ایجاد بانک اطلاعات کشاورزی و اراضی باغی شامل (میزان سطح، موقعیت، پراکندگی، نوع مالکیت و منابع آب اراضی) و کمک به کنترل و کاهش مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می شود.

وی  اضافه کرد: تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مطالعه و اجرای سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای، مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله ، مطالعه و اجرای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی ازمهم ‌ترین اقدامات در دست اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و رها سازی آب مازاد بر مصرف به دریاچه ارومیه است.

درادامه این جلسه مشاورین اجرای طرح ، گزارشی از روند اجرای طرح و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را برای حاضرین در جلسه تشریح کردند.