به گزارش برنا آذربایجان غربی ، نخستین جلسه کمیسیون ماده ۱۲ با موضوع رسیدگی تخلفات شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی و سایر اعضای کمیسیون  ثدر محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برگزار شد

 در این جلسه ۱۱ پرونده شامل ۴ پرونده مربوط به تخلفات شرکتهای مسافری، ترانزیت و حمل و نقل بین الملل و ۷ پرونده مربوط به تخلفات شرکتهای کالا و بار که توسط مراجع قانونی و بازرسی های لازم نیز انجام گرفته بود با حضور صاحبان شرکتها  مورد رسیدگی ، بحث و  بررسی قرار گرفت و آرای مربوط به تخلفات آنها صادر شد .

 ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در این جلسه ضمن اعلام حساسیت و جدیت این اداره کل در بحث رعایت قوانین و مقررات بخش حمل و نقل از صاحبان شرکتهای حمل و نقل خواست تمام قوانین و مقررات را رعایت کنند .