به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛قاسمی  در نشست علمی دستاوردهای کاوش در غارهای باستانی دره خرم آباد که با حضور پروفسور جان وندر ماد دیرین شناس معروف هلندی و دکتر بازگیر باستان شناس برجسته لرستانی در سالن همایش اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان برگزار شده بود ضمن تبریک آغاز هفته میراث فرهگنی و روز جهانی موزه ،اظهار کرد : در بررسی های باستان شناسی انجام شده در لرستان بیش از 150 غار و پناهگاه صخره ای شناسایی شده که تاکنون 128 غار و پناهگاه صخره ای در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته قدمت این غارها و پناهگاه های صخره ای مربوط به دوره پارینه سنگی تا نو سنگی است ،تصریح  کرد : بیشترین غارها و پناهگاه های صخره ای لرستان در شهرستان های خرم آباد ، کوهدشت و پلدختر قرار دارند .

قاسمی همچنین به اهمیت غارهای دره خرم آباد در باستان شناسی ایران و جهان اشاره کرد و گفت: غار های کلدر ، قمری ، یافته ، گیلوران ، کنجی و پناهگاه صخره ای گر ارجنه و پاسنگر از جمله آنها هستند . 

در پایان این نشست با اهداء صنایع دستی لرستان به پرفسور وندرماد از حضور این دیرین شناس برجسته دنیا قدردانی شد .