به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ جعفر کردلواظهار کرد: در راستای مبارزه باقاچاق موادمخدر مأموران مبارزه با موادمخدر استان زنجان، از فعالیت یک نفر در امر تهیه و توزیع موادمخدر مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: مأموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند این متهم قصد دارد مقدار قابل توجهی موادمخدر را که تهیه کرده، به همراه سه نفر از هم‌دستان خود در شهر زنجان توزیع کند.

کردلو گفت: مأموران موفق شدند متهم را با هماهنگی مقام قضائی در منزل خود دستگیر و یک دستگاه سواری سمند را از منزل متهم کشف کنند.

وی با تاکید بر اینکه مأموران در بازرسی دقیق از خودروی متهم ۲۰ کیلو و ۹۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک که در خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند، گفت: این متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.