به گزارش برنا آذربایجان غربی، اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال ساحلی کشور جهت حضور در مسابقات آسیایی 2019 از تاریخ 4 تا 10 خرداد ماه در اصفهان برگزار می شود.

برای این اردو فرزاد امانی قولنجی از آذربایجان غربی نیز دیده می شود