به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ ضرغام علیجانی پیش از ظهر روز شنبه در جلسه شورای اداری ورزش وجوانان استان ،اظهار کرد: گزارش دهی و پاسخ مکاتبات اداری شهرستانها تقویت شود.

او دستگاه ورزش را در پرداخت مطالبات پرسنل پیشتاز دانست و افزود: تعمیرات اماکن ورزشی سال آینده جدی تر دردستور کار دستگاه است.

علیجانی  تصریح کرد: روسای ادارات برای نظارت بیشتر بر طرح های عمرانی ، اطلاعات فنی خودرا افزایش دهند.

معاون  توسعه منابع و پشتیبانی  ورزش و جوانان لرستان خاطر نشان کرد: بی نظمی ها در اداره ورزش در سطح استان و ستاد به حداقل ها رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: