به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در جمع اصحاب رسانه  افزود : با مذاکرات متعدد، معاون عمرانی وزارت کشور قبول کرد که شهرداری‌ها مجاز به باشگاه‌داری منهای فوتبال هستند و این امر در شورای تامین استان مطرح شد و فعالیت باشگاه شهرداری اراک نیز به تصویب رسید. اخیرا سازمان بازرسی با استناد به بخش‌نامه سال 93 و 94 فعالیت باشگاه را متوقف کرده است، اما به دلیل اینکه شورای تامین استان مصوب کرده است باشگاه هیچ مشکلی برای فعالیت ندارد و می‌توان کار باشگاه را آغاز کرد.