به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛هشتمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران از دیروز با شرکت ۲۲ در کمپ شهید چمران تهران آغاز شد.

فاطمه سلگی از لرستان نیز جزو ۲۲ والیبالیست دعوت شده به این اردو است که تا ۲۸ خرداد ادامه دارد.