به گزارش برنا;بهروز ندایی در بخشی از این نامه با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از مدیران استان خواسته است ضمن رعایت دقیق مفاد قانون، از  به کارگیری و در اختیار گذاشتن هرگونه وسایل و امکانات دولتی به نفع و یا علیه کاندیداهای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی پرهیز و برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و حماسی که به تقویت وفاق ملی و ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه منتهی شود همت نمایند.