به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سید علی کریمی، سرپرست ورزش و جوانان لرستان امروز چهارشنبه ۲۲ خردادماه فعالیت کاری خودرا با حضور در اتاق پرسنل و دیدار با آنها رسما آغاز کرد .

 کریمی روز دوشنبه  طی حکمی از سوی مسعود سلطانی فر به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان  معرفی شدوبرجای علی یاور عزیزپور نشست.