به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛گودرز امیری در  جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار ،اظهار کرد: تورم نقطه ای حکایت ازکاهش رتبه ای استان از سوم به ششم در اغلب آیتم های محاسبه ای استان دارد؛که رتبه های اول تا پانزدهم اکثر استانهای توسعه نیافته در بحث تورم نقطه ای از میانگین کشوری رتبه بالایی دارند

او استفاده از ظرفیت های ریلی در امر جابجایی نهاده های دامی را کاری مفید دانست و افزود:در صورت توجه به حمل و نقل ریلی که هم آسان و سریع است بسیاری از مشکلات را برطرف می سازد

امیری تصریح کرد: باتوجه به انتقال نهاده های دامی دستگاهای مسیر راه آهن در سطح استان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که بایستی اهتمام جدی استاندارد سازی در دستور کار مسئولین متولی قرار گیرد

او گفت:بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مبنی بر ذخیره هفت هزار تنی شکر در انبارهای استان متاسفانه شاهد کمبود و قیمت دو برابری آن در سطح استان هستیم که مسئولین مربوطه بویژه صنعت معدن و اتاق اصناف استان به منظور پایین آمدن قیمت شکر تدابیری اندیشیده و نسبت به توزیع شکر دولتی و نظارت بر فرآیند آن صورت گیرد

 امیری خاطر نشان کرد: مردم برای تهیه شکر از طریق مراکز خریدی که توسط سازمان صداوسیمای استان اطلاع رسانی می شود شکر را کیلویی سه هزار وچهارصد تومان تهیه در صورت بالابودن قیمت گرانفروشی بوده و به تعزیرات یا سامانه ۱۲۴ بازرسی شکایات صنعت و معدن اطلاع دهند .