به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسن عزیزی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه های اجرایی سرفصلی مشخص و ردیف بودجه ای معین برای برنامه ریزی سالیانه و میان مدت  در حوزه ساماندهی فعالیت ها و برنامه های فراغتی ندارند و همین موضوع نیز باعث شده است که چندان برنامه اوقات فراغت جدی گرفته نشود،بر ضرورت بهره مندی و بسترسازی برای تقویت و حمایت از تشکل های مردم نهاد و فعالین بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد:اعتقاد داریم نقش دولت باید تسهیل سازی و هدایت گری باشد و کار به دست خود مردم سپرده شود.

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان ،با تصریح این موضوع که  اوقات فراغت به عنوان مکمل و حلقه تکمیلی نظام تعلیم و تربیت و تسهیل کننده جریان اجتماع پذیری در کنار مسایلی مهمی هم چون ازدواج،اشتغال و مسکن جوانان مورد توجه بوده و هست ،از آن به عنوان جریان نرم فرهنگی هویت افزا و الهام بخش یاد کرد و گفت: رویکرد برنامه اوقات فراغت سال 98 مهارت محور و مبتنی بر ساماندهی فضای کسب و کار در حوزه های سایبری خواهد بود.

در این جلسه،پس از طرح دیدگاه و نظرات اعضا،مقرر شد طرح آمایش فضاهای فراغتی دستگاه های اجرایی،بانک اطلاعاتی تشکل های مردم نهاد و فعالین بخش خصوصی،تهیه بسته ویژه ارایه خدمات فراغتی محله محور و ساماندهی پرتال جامع اوقات فراغت استان با همکاری دستگاه های ذیربط و سایر بخش ها اجرایی شود.