به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مراسم تجهیز خانه های ورزش روستایی 15 شهرستان استان روز سه شنبه 21 خرداد ماه با حضور مدیر  ومعاون اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و اعضای هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان برگزار شد، همچنین مرحله دوم توزیع تجهیزات روز پنج شنبه 23 خرداد ماه صورت خواهد گرفت.

محمد رضا خوش باطن، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تجهیزات ورزشی ویژه خانه های روستایی خراسان رضوی، سه شنبه 21 خرداد ماه در بین 15 شهرستان استان توزیع شد.

وی افزود: این تجهیزات ورزشی در مرحله اول در بین روستا های شهرستان های تربت حیدریه، چناران، تایباد، باخرز، بردسکن، بجستان، خلیل آباد، جغتای، خواف، خوشاب، جوین، رشتخوار، زاوه، تربت جام و سرخس توزیع شد.

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی ادامه داد: روز پنج شنبه 23 خرداد ماه نیز مرحله دوم این توزیع تجهیزات ورزشی برای خانه های ورزش روستایی 15 شهرستان دیگر صورت خواهد گرفت.

خوش باطن تصریح کرد: این تجهیزات ورزشی از محل کمک های وزارت ورزش و با حمایت مدیر کل ورزش و جوانان استان تامین شده است.

گفتنی است؛ تاکنون 179 خانه ورزش روستایی به لوازم ورزشی مجهز شده اند.