به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: پلیس کرمانشاه این افتخار را داشته که ضمن برقراری بیشترین هم افزایی با اقشار و گروه های مختلف مردمی، در راستای مهمترین مطالبه آنها که برقراری نظم و امنیت است، تلاش کند.

او ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هایی که همه ساله پلیس کرمانشاه دنبال می کند، ارتقاء امنیت شهروندان است که خوشبختانه این موضوع با رضایتمندی مردم همراه بوده است.

سردار امان اللهی با تاکید بر اینکه مردم کرمانشاه لایق بهترین خدمات هستند، افزود: بدون شک خدمت به این مردم لیاقت زیادی می خواهد که خوشبختانه نصیب کارکنان پلیس شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: جلب رضایت مردم و آسودگی خاطر آنها موضوعی است که خستگی را از تن کارکنان پلیس بیرون کرده و به آنها انگیزه ای مضاعف می دهد.

او گفت: تلاش برای ایجاد جامعه ای امن و برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از جمله مطالباتی است که مردم از پلیس دارند و همین موضوع همکاران ما را برآن داشته تا نهایت توان و تلاش خود را در راستای تحقق این مهم به کار گیرند.

سردار امان اللهی در پایان به مردم اطمینان خاطر داد که ماموران پلیس حفاظت از امنیت آنها را مقدم بر هر کاری دانسته و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نمی کنند.