به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ فردین سعیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات برگزار شد، گفت: امروز دو هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان عنوان کرد: توسعه ATM در ۴۳ روستا و دسترسی ۹۸ روستا به اینترنت پرسرعت بی سیم از جمله این طرح هاست.

او با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفری کردستان، ضریب نفوذ خطوط تلفن همراه سیار در استان را بیشتر از جمعیت اعلام کرد و افزود: یک میلیون ۸۹۱ هزار خط فعال اپراتورهای سیار همراه در استان داریم که بیشتر از جمعیت است و ضریب نفوذ ۱۱۸ درصدی را شامل می شود.

سعیدی با اشاره به دایر بودن ۱۵۳ هزار خط اینترنت پرسرعت ثابت در استان گفت: تعداد مشترکین اینترنت از ۲۴۷ هزار مشترک در ابتدای دولت تدبیر و امید به یک میلیون و ۳۸۳ هزار نفر و ضریب نفوذ اینترنت از ۱۶.۳۷ به ۸۴.۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان افزود: ۴۸۵ هزار خط تلفن ثابت داریم که در نقاط شهری تقاضایی در این زمینه وجود ندارد ولی در روستاها نیاز همچنان برقرار است.

سعیدی افزود: از ۳۳ شهر استان ۳۰ روستا تحت پوشش 3G و 4G است و سه شهری که فاقد این فناوری ارتباطی است، به تازگی تبدیل به شهر شده است.

وی گفت: از سال گذشته ۸۸۱ روستای استان در برنامه وزارت ارتباطات قرار گرفت که از این تعداد ۹۸ روستا آماده بهره‌برداری است.