به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در این آزمون در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در آزمون صبح پنجشنبه داوطلبان در ۱۰ حوزه امتحانی استان خراسان رضوی به رقابت می پردازند.

جواد ساده افزود: در این آزمون ۲۰ هزار و ۵۴۲ داوطلب در ۳۳ کد رشته شرکت دارند که ۱۱ هزار و ۱۴۷ نفر آنان زن و ۹ هزار و ۳۹۵ نفر مرد هستند.

مدیر آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به امکانات فراهم شده برای داوطلبان معلول اظهار داشت: در آزمون صبح امروز ۱۲۲ معلول در این استان حضور دارند که بیشترین تعداد آنان مربوط به حوزه دانشگاه فردوسی مشهد با ۸۲ نفر می باشد.

وی حوزه های امتحانی در استان خراسان رضوی را دانشگاه های تربت حیدریه، سبزوار، صنعتی قوچان، مرکز آموزش عالی کاشمر، مجتمع آموزش عالی تایباد، خیام مشهد، آزاد اسلامی مشهد، پیام نور مشهد، فردوسی مشهد و نیشابور ذکر کرد.