اردشیر صفاپور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ظهر پنجشنبه در همایش مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه که با حضور سرهنگ خدایی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، جعفر صادقی معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران و کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد اظهار کرد: کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی از جز به جز مزارع کشاورزی مطلع هستند و انتظار ما ا ین است که توجه ویژه و نظارت دقیق بر کشت گیاهان ممنوعه دراین اماکن داشته باشند.

وی با بیان اینکه اعتیاد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی محسوب می شود اظهار داشت: سیاست اجتماعی شدن یعنی همه اقشار مردم و مسئولین در مبارزه با اعتیاد کمک کنند که اگر این مهم میسر نشود مبارزه به نتیجه نمی رشد.

صفا پور تصریح کرد: در حال حاضر؛ استان قزوین از لحاظ اعتیاد در حد وسط کشور قرار دارد که باید با مبارزه جدی این جایگاه را به پایین ترین رقم رساند.

وی یاد آور شد: در حال حاضر ۵ کمیته تخصصی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح استان فعال است که بصورت ماهیانه و منظم جلساتی در خصوص مواد مخدر در استان برگزار می کند که این نشان از اهمیت بالای این موضوع است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بر لزوم اهمیت نظارت دقیق و منظم کارشناسان جهاد کشاورزی بر مزارع کشاورزی، پلخانه ها و دامداری ها و همچنین تشکیل تیم بازرسی از این اماکن در سطح شهرستانها تاکید کرد.