محمدصالح احمدی امروز در گفت و گو با برنا در کردستان گفت: این میزان نشا در سطح پنج هزار متر مربع از خزانه های استان در شهرستان سقز واقع در روستاهای آلتون، کمنتو و صاحب تولید شده است.

وی افزود: امسال کشت نشایی چغندر قند در شهرستان سقز با استقبال کشاورزان چغندرکار روبرو شد و قرار است قریب به ۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت نشایی چغندر قند اختصاص یابد.

احمدی با اشاره به اینکه در کشت نشایی چغندرقند به میزان سه تا چهار هزار متر مکعب در هر هکتار صرفه جویی در مصرف آب انجام می شود، اضافه کرد: در سال جاری سه میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشت نشایی چغندر در اراضی مستعد این استان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: در راستای کاهش هزینه های تولید چغندر قند و مصرف آب، حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع شهرستان های سقز، قروه و دهگلان به صورت نشایی کشت می شود که برای اجرای آن سه میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان تاکید کرد: این نشاها به صورت توپی و رایگان در اختیار بهره برداران قرار می گیرد و کاهش تلفات نشاها پس از کاشت از جمله مزایای توزیع توپی (ریشه به همراه خاک) آنها است.