به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، سید علاالدین حیدری معین استاندار کرمانشاه در اورامانات در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری برنا قرار داده است نوشته:

 

ایران بعنوان سرزمینی جغرافیایی در وسعتی به درازای تاریخ همواره مهد تمدن ، اقوام و مذاهب مختلفی بوده است.

ورود اسلام به ایران و استقبال مشتاقانه ایرانیان از آن که ناشی از فرهنگ و سطح بالای درک آنان بود ، گویای این واقعیت است که ایرانی ، دگرپذیر و واقع بین بوده و هست .

با برآمدن مذاهب و مکتب های فقهی در آسمان تابناک اسلام و نیز آغاز دوره جدید اسلامی ، ایران نیز از این چندگانگی دور نماند و ایرانیان مسلمان بر اساس همان شالوده فکری خود به مذاهب مختلف روی آوردند و خود را در دامن  این مذاهب (جعفری، شافعی، حنفی ) تعریف نمودند .

در طول تاریخ ، جامعه اهل سنت ایران ، بعنوان ایرانیان سنی مذهب ( شافعی ، حنفی) ، همواره با تاکید بر ایرانیت خود در کنار سایر هموطنان برادرانه زیسته و مانده اند.

تاریخ ۱۴۰۰ ساله اخیر ایران گویای همزیستی و همدلی اقوام و مذاهب ایرانی است .

اهل سنت ایران در همه برهه های حساس و سرنوشت ساز این سرزمین نقش برجسته ای در حفظ و حراست از ایران داشته اند.

مقاومت و حماسه سازیهای ایرانیان اهل سنت در مقابل هجوم و تجاوز اقوام و کشورهای مختلف بیگانه به ایران در مرزهای کشور ، گویای نقش مهم اهل سنت در پایداری و قوام ایران است.

تاریخ ،  حمله مغول ، تاتار ، سلجوقی ،تجاوز روسیه و انگلیس و نیز جنگ تحمیلی هشت ساله  و... را فراموش نمی کند .

بدون شک حماسه آفرینی و ایثار ایرانیان اهل سنت در این مقاطع بر کسی پوشیده نیست .

اگر نگاهی به ترکیب جمعیتی نواحی مرزی ایران بیندازیم ، متوجه این نکته خواهیم شد که مرزداران ایران همان هموطنان اهل سنت هستند و اگر جغرافیای ایران دوام و قوام یافته است بخش عمده ای از آنرا مدیون این هموطنان می باشد .

تقدیم قریب ۱۲ هزار شهید و چندین برابر ایثارگر در جنگ تحمیلی گوشه ای از رشادتها و عمق همدلی و همنوایی این جامعه با ایران اسلامی است .

تاریخ معاصر ایران سرشار از مصداقهای گوناگون در حقانیت فداکاریهای جامعه اهل سنت برای ایران است .

رشادتهای اقوام ایرانی سنی مذهب در دفاع از کیان ایران و ایستادگی آنها در مقابل تجاوز بیگانگان نمونه بارزی از این نقش مبرهن اهل سنت در ایستادن و نشکستن ایران است.

به گواهی تاریخ ، اقوام اهل سنت ایران هیچگاه ، با هیچ دشمنی دست دوستی برای ضربه زدن به ایران نداده اند .

اهل سنت اگر چه مطالبات بر زمین مانده و حقوق شهروندی محقق نشده ای داشته و دارند ، ولی راه تحقق این حقوق را قانون و مدارا دانسته و می دانند .

اهل سنت هیچوقت در هیچ توطئه و دشمنی با ایران همگام و همنوا نبوده و همواره مدافع یکپارچگی و یکرنگی این مملکت بوده اند.

بزرگان و نخبگان ما ، در طول تاریخ لحظه ای در میانه روی و اعتدال در گفتار و کردار خود تردید نداشته و همواره همگام با ملت بزرگ ایران در مقابل طوفانهای در نوردیده در سرزمین ایران گام برداشته و ایستاده اند .

راه اهل سنت ، راه میانه روی و ایثار است .

منش همیشگی جامعه اهل سنت ایران ، دوری از خشونت و خیانت بوده است .

روش این جامعه ، همواره متکی بر دوستی و صلح برای همه است .

نخبگان ما در بزنگاه‌های تاریخ ایران بجای خیانت ، وفا داشته اند و هیچوقت حاضر نشده اند که به هر قیمتی از ایرانیت خود بگذرند و به سمت واگرایی های ملی و یا همگرایی های بیرونی مذهبی بروند .

جامعه اهل سنت علی رغم برخی ناملایمات تاریخی ، امابا ایران همدلانه  مانده اند و روی خوشی به تفرقه افکنی ها نشان نداده اند .

نمونه بارز اخیر آن ، جنگ تحمیلی عراق بر ایران بود که در هیچ منطقه سنی نشینی عراق موفق به اشغال یک وجب از خاک پاک ایران نشد .

و یا در جریان بروز جریانات تکفیری و داعشی در منطقه ، جامعه اهل سنت ایران از آن استقبال نکرد و این در حالی بود که بیشترین سرمایه گذاری را در میان اقوام ایرانی اهل سنت کرده بودند.

این واقعیتها گویای همه چیز درباره ایران دوستی و صلح طلبی اهل سنت است .

بدون تردید ، رمز ماندگاری ایران در مقاطع مختلف ، همان انسجام و یکدلی ایرانیان بوده و هست و یقیناً، بهترین و برترین ابزار مواجه با دشمنان کنونی  ، انسجام ، وحدت ملی و اسلامی اقوام و مذاهب مختلف ایرانی است .

نگاه یکدلی و همرنگی موجود در جامعه اهل سنت ایران می تواند ضامن مانایی و پایایی ایران باشد .

اهل سنت ایران می توانند سفیران صلح و راویان برادری ایرانیان در جهان اسلام بوده و نیز خنثی کننده خباثت های تفرقه افکنان جهانی و حاملان جنگ و خشونت باشند .

 این مهم ،  باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.