به گزارش برنا آذربایجان غربی، ترکیب اولیه تیم ملی ایران برابر کانادا مشخص شد.

میلاد عبادی پور، سعید معروف، محمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور، امیر غفور و شفیعی بازی برابر کانادا را برای ایران آغاز کردند.