به گزارش برنا آذربایجان غربی، سعید معروف در مصاحبه پایان بازی با کانادا گفت: هدف گذاری فدراسیون کسب سهمیه المپیک است و در این رقابت ها نیز تا این لحظه بهترین عملکرد را داشته ایم.

وی با تمجید از حمایت تماشاگران اظهار کرد: از تمام کسانی که امروز در سالن بودند و تیم ملی را تشویق کردند، تشکر می کنم. دمشان گرم! 

وی اظهار کرد: برای موفقیت و کسب سکو تلاش می کنیم و با توجه به اینکه هدف گذاری فدراسیون کسب سهمیه المپیک است تا به امروز هم خوب پیش رفتیم صحبت درباره فینال برای بعد بماند.