به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، کاظم طالبی جوجاده اظهار کرد: اولیای دم در نوکنده استان گلستان بزرگوارانه با گذشت از حق شرعی و قانونی خود، زندگی دوباره به یک محکوم به قصاص بخشیدند.

طالبی جوجاده گفت: محکوم به قصاص، ۱۴ سال پیش زمانی که ۲۴ ساله بود در پی دعوا بر سر یک مسئله کوچک، سبب مرگ دوستش شد.

وی افزود: با درخواست خانوده مقتول، قاضی برای این جوان حکم قصاص صادر کرد.

به گفته طالبی جوجاده، پس از طی تشریفات قانونی، حکم در مرحله جرا بود که با پادرمیانی اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف نوکنده، اولیای دم از قصاص منصرف شدند و قاتل را بخشیدند.