به گزارش برنا،در بخشی از این حکم آمده است : تدوین برنامه های اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف، اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان و شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان و شهرستان های تابعه بررسی و تایید طرح های پدافندغیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شده و اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دایمی پدافند غیرعامل در سطح استان از جمله ضروریاتی است که انتظار دارد در راستای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید به نحو شایسته نسبت به تحقق آن اهتمام نمایید.