به گزارش برنا آذربایجان غربی ، اسکندر عبدی در آیین افتتاح همزمان طرح ها کشاورزی افزود: این طرح‌ها شامل ۶۳ طرح برق دار کردن چاه‌های کشاورزی، ۸۵ واحد جایگاه نگهداری و خرید دام، پروژه استخر ذخیره آب و ۲ طرح انتقال آب کشاورزی است که در ۲ بخش سیمینه و مرکزی این شهرستان به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش امور دام ۱۱۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال است که از این مبلغ، ۱۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی و مابقی را آورده اشخاص شامل می شود.

عبدی اظهار کرد: در بخش آب و خاک نیز ۶۶ طرح اجرا شده که بر ای  اجرای این طرح ها نیز ۲۸ هزار و ۷۱۸ میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده است که از این مبلغ، ۲۵ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال به صورت پرداخت تسهیلات بلاعوض بانکی و مابقی نیز آورده شخصی کشاورزان است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان اظهار کرد: با افتتاح این طرح‌ها برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است که ۲۱۵ نفر آن مربوط به بخش امور دام و ۸۵ نفر آن در بخش آب و خاک است.