به گزارش برنا آذربایجان غربی ، با حکم رحمانی فضلی، شهرام خلیل زاده  به عنوان بخشدار بخش بازرگان شهرستان ماکو منصوب شد.

در این حکم آمده است:

سلام علیکم

جناب آقای شهرام خلیل زاده 

سلام علیکم

در اجرای ماده 6 مصوبه 602/12  مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری کشور و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان ماکو جنابعالی را به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان ماکو منصوب می نمایم.

انتظار دارد در گسترش تعالیم و ارزشهای اسلامی ، پیروی از منویات مقام معظم رهبری، پیشبرد دقیق سیاست ها و مصوبات دولت تدبیر و امید ، پاسداری از اقتدار نظام ، امنیت مردم ، کمک به محرومین ، به کارگیری و تقویت افراد مستعد و کارآمد و حفظ و حراست از بیت المال جدی و کوشا باشید . توفیق جنابعالی را از خداوند یکتا مسئلت دارم .

عبدالرضا رحمانی فضلی

 وزیر کشور