به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ علی عسگری روز  گفت: در پی اخبار مردمی مبنی بر دپوی مواد مخدر در منطقه کمالشهر شهرستان کرج موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با رصد پلیس، محل مورد نظرشناسایی و با نیابت حکم قضایی بازدید و ۱۱۰ کیلوگرم تریاک که در قوطی های یک کیلویی رنگ جاسازی شده بود کشف شد.

وی افزود: دراین رابطه سه نفر دستگیر شدند.

عسگری گفت: طرح های مبارزه با موادمخدر دراستان البرز را دراستان البرز جدی دانسته و افزود: پلیس این استان با اجرای طرح های پاکسازی نقطه به نقطه، شناسایی محل های آلوده و کنترل مبادی ورودی استان البرز را با جدیت دردستورکارخود قرارداده و با قاچاقچیان مواد مخدر به شدت برخورد می کند.