به گزارش خبرگزاری برنا؛ ساسان امیری بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان سویس و کالباس از یک انبار و در پی گزارشهای مردمی کشف شد.

وی بیان داشت: در بازرسی از این انبار به همراه کارشناسان مرکز بهداشت، سویس و کالباس غیر بهداشتی به ارزش ۷۵ میلیون تومان کشف شد.

امیری اظهار داشت: با توجه به بررسی کارشناسان بهداشت محیط، این مواد به مدت سه شبانه روز به صورت غیر استاندارد و خارج از یخچال نگهداری شده است.

وی افزود: سوسیس و کالباس با نگهداری کردن ۴۸ ساعت خارج از یخچال، کپک زده و باید معدوم شوند.

امیری یادآور شد: سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی همواره آماده دریافت گزارشات مردمی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: