به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سمینار مدیران روابط عمومی های ادارات کل ورزش و جوانان کشور در همدان برگزار شد.
در این سمینار، سروش پور آزاد، مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان مسئول روابط عمومی برتر در کشور انتخاب شد.