به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشست با اعضای شورای عالی دانشگاههای استان گفت: برگزاری مستمر نشست شورای عالی دانشگاه های استان می تواند در روند توسعه استان نقش آفرین باشد.

او ادامه داد: نقطه اشتراک دانشگاه و دولت، داشتن عزم و دغدغه برای تحقق توسعه است. همکاری میان جامعه دانشگاهی و مدیران اجرایی روند توسعه استان را تسریع میکند.

بازوند گفت: دانشگاهها محور و طلایه دار اقتصاد دانش بنیان هستند و پایه‌های توسعه واقعی استان باید بر مبنای پژوهشهای علمی و دانشگاهی استقرار یابد‌.

او اضافه کرد: ایجاد و توسعه موسسات، مراکز و شهرکهای علمی و تحقیقاتی میتواند مبنای کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان بوده و در کاهش بیکاری موثر باشد.همچنین شهرداری ها در اداره امور شهرها از ظرفیتهای دانشگاهی بهره بکیرند‌.

 استاندار کرمانشاه گفت: کار علمی باید مبنای تصمیمات اجرایی باشد‌. برای مثال رودخانه آبشوران میتوانست یک فرصت برای شهر کرمانشاه باشد، اما با تصمیمات اشتباه در ادوار مختلف، تبدیل به یک تهدید شده است. اگر مدیریت این مساله از ابتدا بر مبنای یک کار علمی و فنی صورت میگرفت، امروز با چنین چالشی روبرو نبودیم.

او گفت: دانشگاهها باید تلاش کنند که محوریت علمی استان در غرب کشور را احراز نمایند.

بازوند گفت: جامعه دانشگاهی باید ضمن تعامل با مدیران اجرایی، عملکرد دولت را در بوته نقد و نظر قرار دهند تا نقایص کار مدیران برطرف و اصطکاک مسیر توسعه کم شود. دانشگاهها باید در شورای فرهنگ عمومی و اصلاح الگوهای رفتاری جامعه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.