به گزارش خبرگزاری برنا ؛ در همین راستا، نظر به تشخیص کانون آلودگی و مبتنی بر دستورالعمل اجرایی مبارزه با بیماری دامپزشکی عملیات معدوم سازی کانون آلودگی در مزرعه فوق الذکر با ابلاغ و محوریت سازمان دامپزشکی صورت پذیرفت و عملیات نیز در جریان است.  همچنین از نظر اقدامات قرنطینه ای نیز هرگونه تبادل تجهیزات، غذا، تردد کارکنان و ... بدون هماهنگی و اطلاع دامپزشکی به مزرعه مطلقا ممنوع اعلام گردیده است.

همچنین مقرر گردید به منظور انجام اقدامات کنترلی و نظارتی اکیپی متشکل از کارشناسان دامپزشکی و شیلات تا پایان دوره تولید به صورت مستمر در سایت مستقر گردند و در خصوص پایش لحظه ای بیماری و پیشرفت آن، با تهیه گزارشات میدانی، حداکثر همکاری و هماهنگی را با محوریت دامپزشکی استان داشته باشند.

به گفته ی کارشناسان بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که ورود هرگونه محموله بچه میگو به استان صرفا با انجام آزمایشات PCR توسط دامپزشکی استان مبدا یا صادر کننده میگو انجام شده که تا این لحظه آزمایشات فوق از استان هرمزگان مبنی بر سالم بودن لاروهای ارسالی به استان گزارش شده است.

همچنین در حال حاضر تامین نیازهای ترکیبات ضدعفونی کننده توسط دامپزشکی و شیلات مورد بررسی قرار گرفته و تلاش ها در جهت تامین  اعتبارات و انتقال و  بهره برداری مواد در مزارع آلوده و مورد نیاز انجام گرفته و ادامه دارد  و بخشی از عملیات ضدعفونی در کانون آلودگی تا مرز 80 درصد با موفقیت انجام شده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر مشاهدات و گزارشات میدانی حاکی از بروز برخی از علائم و نشانه های بالینی بیماری در چند مزرعه گزارش شده که این موضوع توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی در حال تدقیق و بروز رسانی می باشد و گزارشات تکمیلی و تخصصی موضوع از طریق دامپزشکی استان قابل حصول خواهد بود.