به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عباسیان در حاشیه جلسه شورای  موسیقی  استان  هدف از برگزاری این جلسه را ساماندهی و برنامه ریزی جشنواره ها ، کنسرتها و اجراهای کارگاهی دانست و اظهار کرد : بنا به رسالت اصلی انجمن موسیقی لرستان، مبنای کاری در راستای حفظ ، احیا و اجرای موسیقی مقامی منطقه و نیز موسیقی ایرانی قرار دارد، اما متاسفانه طی سه سال گذشته با توجه به سیاستهای اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این مقوله مهم کم رنگ شده و اولویت با اجرای موسیقی های پاپ بود.

اوافزود : ما به هیچوجه با اجرای موسیقی  پاپ مخالف نیستیم ، چرا که این نوع موسیقی امروزه مورد استقبال جوانان نیز قرار گرفته است ، اما موضوعی که برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است حمایت از هنرمندان بومی و خصوصا پیشکسوتان است.

 رئیس انجمن موسیقی لرستان تصریح کرد : در جلسه مذکور خوشبختانه کلیه اعضا با همدلی عنایت ویژه ای به موضوعات مطروحه داشته و اکثر آنان نیز مورد تایید قرار گرفت ، که مهمترین آنها تقلیل کنسرتهای پاپ به هر فصل یک کنسرت در شهرستانها و ۶ کنسرت در طی سال در مرکز استان بود.

عباسیان  بیان کرد : از نکات قابل توجه مصوبات جلسه مذکور دستور نظارت همه جانبه انجمن موسیقی لرستان و نمایندگی های انجمن در شهرستانها بر امور کنسرتها از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود.

او گفت: مقرر شد تهیه کنندگان کنسرتهای پاپ یک بسته حمایتی از کنسرتهای محلی ارائه دهند که متعاقبا به آنها ابلاغ خواهد شد.

عباسیان   تاکید  کرد : در این جلسه در خصوص جشنواره های تال ، رضا سقایی و آوای ارادت تصمیماتی اتخاذ گردید که به زودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.

به گفته او از دیگر مصوبات این جلسه تصویب اجراهای کارگاهی و بالا بردن سطح کیفی آنها توسط مسئولین آموزشگاهها و تحت نظر انجمن موسیقی بود.