به گزارش خبرگزاری برنا مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر از آخرین وضعیت خرید تضمینی محصول کلزا گفت : ۱۶۴ هزار تن تا کنون برداشت شده است و ۹۸ درصد وجه خرید بهای محصول کلزا نیز پرداخت شده است.

گفتنی است گلستان سالیان سال رتبه اول تولید کلزای کشور را در اختیار دارد.