به گزارش خبرگزاری برنا؛ مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه در همایش خادمیاران رضوی و اعضای هسته های جهادی حوزه های قضایی استان در گرگان گفت: یکی از عللی که سبب مغفول ماندن وظیفه قوه قضاییه در احیای حقوق عامه در سال های گذشته بوده نبود هسته های جهادی نخبگان است.

حمیدرضا رستمی افزود:  نخبگان برای مطالبه حقوق عامه و ورود به این حوزه می توانند به قوه قضاییه کمک کنند.

وی ادامه داد: هسته های جهادی باید همه مردم را در انجام برنامه ها و اقدامات فرهنگی دخیل کنند که نتیجه آن فراگیری و اثرگذاری برنامه های فرهنگی خواهد بود.

رستمی ،ایجاد جهش در سلامت، کارآمدی دستگاه قضایی و ارتقای روحیه خدمت به ارباب رجوع از دیگر مواردیست که هسنه های جهادی می تواند اثرگذار باشد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که کار جهادی به معنای کار بی قانونی نیست گفت: در کار جهادی نباید بی منطق عمل کرد زیرا می تواند به ضدارزش تبدیل شود .

رستمی ادامه داد: ما با تفکر بسیج جنگ را در مقابل دنیا اداره کردیم و این کار بسیج قابل تکرار است و باید این هنر را داشته باشیم که مردم را به میدان  پیشرفت و حرکت به سمت تعالی و نقش آفرینی برای حل مشکلات دعوت کنیم.

مشاور معاون فرهنگی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به بزرگداشت عفاف و حجاب هم اشاره کرد و گفت: ۲۸ دستگاه در قانون عفاف و حجاب نقش دارند و به وظایف و احکام خود عمل نمی‎کنند و ما نیز از منظر نظارت و  احیای حقوق عامه مطالبه نمی‎کنیم.

رستمی افزود: هر کدام ما در مقام‎های خانواده و اجتماعی اگر به تکالیف خود قیام کنیم وضعیت عفاف و حجاب این گونه نخواهد بود.

رستمی برای شرکت در همایش خادمیاران رضوی و اعضای هسته های جهادی به گرگان سفر کرده است.