به گزارش خبرگزاری برنا؛ حمید وسکوئی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان گلستان گفت: با تلاش و کوشش مددکاران و کارشناسان ستاد دیه استان، کمک خیرین و گذشت شکات شش نفر از محکومین مهریه که به جهت عجز و ناتوانی از پرداخت بدهی در زندان محبوس بودند آزاد شدند.

وی در ادامه افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست محترم سازمان زندانهای کشور در هفته گذشته جلسه صلح و سازش با شکات و مددجویان محکوم به پرداخت مهریه برگزار شد که در این جلسه بیش از نود درصد شکات اعلام نمودند که با دریافت کمتر از یک درصد مبلغ کل طلب خود حاضر به رضایت هستند. که در ادامه جلسات صلح و سازش فردی برگزار و از شکات رضایت اخذ شد.

رئیس شعبه بیست ویک شورای حل اختلاف شهرستان گرگان در ادامه  گفت:  در دهه کرامت شاهد آزادی تعداد شش نفر از محکومین مهریه که در جلسه هفته قبل توافق حاصل شده بود هستیم

معاون اداری و مالی اداره کل زندانهای استان گلستان در ادامه از برگزاری جلسه صلح و سازش با محکومین و شکات پرونده های مهریه زندان گنبد در هفته آتی خبر داد.